Het “Ik had ergens een kaartje van een klant….” Is voorbij met Tim !

Gepost op: in de categorie: Opinies

1 Inleiding

U kent het wel. U spreekt met een potentiële klant op een beurs. De potentiële klant schuift aan het einde van een zeer aangenaam gesprek zijn adreskaartje over de tafel naar u toe. U pakt deze op en stopt deze bij de 5 andere businesscards van de dag. Dit kan een KLANT worden!

Na het weekend belt u de potentiële klant, hij geeft aan te wachten op interne veranderingen voordat ze uw product aanschaffen. U spreekt met elkaar af om over 6 maanden nog eens om de tafel te gaan zitten. U “herinnert” zich een half jaar later de afspraak, maar waar is dat kaartje toch?

In de praktijk is dit een veel voorkomende situatie. Kaartenbakken met adreskaartjes en post-its op ‘goed zichtbare’ plekken fleuren nog menig bureau en kantoor op. Wanneer u niet eindeloos wilt zoeken naar een ‘verloren’ kaartje van een relatie en u uw relaties snel en effectief te woord wilt staan overweeg dan om uw relatiebeheer efficiënter aan te pakken.

2 Relatiebeheer verbeteren

Een oplossing om uw relatiebeheer te verbeteren is een CRM oplossing (Customer Relationship Management). Uitgangspunt voor een geslaagde CRM-implementatie is natuurlijk dat uw bedrijf sneller, beter én tegen lagere kosten kan inspelen op de veranderende wensen van klanten. De gewenste gevolgen zijn:

  • Verbetering van de klantgerichtheid;
  • Verhoging van de klanttevredenheid;
  • Vergroting van de afzet/omzet;
  • Verhoging winstgevendheid;
  • Een persoonlijker relatie met uw klant;
  • Verbetering van de productiviteit van medewerkers met klantcontacten.

3 Wat doet een CRM tool?

Na het vastleggen van alle klant– en prospectgegevens, kunt u deze op een gestructureerde manier raadplegen en aanvullen. Door het gebruik van bijvoorbeeld signaleringen krijgt u een bericht, wanneer het tijd is om een klant of prospect te benaderen.
Als u ook heeft vastgelegd hoe de klant geïnformeerd wenst te worden: via e-mail, telefoon of een brief en op welk tijdstip, staat niets een perfect klantcontact in de weg. U neemt contact op met de klant, wanneer het hem of haar het beste uitkomt en met behulp van het medium dat de klant prefereert! Op deze manier genereert u nog meer tevreden en nieuwe klanten!

4 Relatiebeheer op maat

Wilt u uw relaties snel en effectief te woord kunnen staan? Wilt u niet eindeloos zoeken naar een “verloren” brief van een relatie? Wilt u weten wat uw collega heeft afgesproken met een relatie? Wilt u de klantvriendelijkheid verhogen? Dit alles kunt u bereiken door voor uw relaties dossiers op te bouwen en bij te houden. Met www.timtotaal.nl kunt u alle informatie van uw relatie opslaan in één digitaal dossier. De dossierfunctie in Tim is zeer uitgebreid en onmisbaar voor een goed inzicht in de contacten met uw relaties, leads en prospects. U legt hier alle acties met betrekking tot de relatie vast.

5 Eigen dossier-items aanmaken

Daarnaast kunt u zelf categorieën van dossierstukken bedenken en toevoegen en zelf bepalen welke velden gevuld dienen te worden. U kunt daarbij denken aan het vastleggen van kosten, het bepalen van de prioriteit en het vastleggen van de bron. Maar ook het beheren van uw Sales Funnel is van grote waarde.  De gekozen verkoopstrategie kan op die manier inzichtelijk gemaakt worden.

In het kort: Tim Totaal is een Information Management applicatie die zorgt voor deautomatisering van uw relatiebeheer!

Geschreven door:

Wilco Troost

Als director development beleef ik spannende tijden. De toekomst ziet er per dag anders uit. Het uiterste vergen van mens en machine. Ik zou niet anders willen!

Nog geen reacties

Reageer