Medical Dynamics

Medical Dynamics is een medische groothandel die specifiek aandacht besteedt aan het specialisme gynaecologie en verloskunde. Tevens hebben wij met de Divisie Surgical een aantal zeer interessante hoogwaardige chirurgische en algemeen OK producten in het leveringsprogramma. Met onze jarenlange expertise willen wij de gebruikersgroepen en belanghebbenden informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen die in de urologische, chirurgische, gynaecologische en verloskundige praktijkvoering als waardevolle aanvulling kunnen worden beschouwd.

Medical Dynamics is een medische groothandel die specifiek aandacht besteedt aan het specialisme gynaecologie en verloskunde.

, Medical Dynamics

« Terug naar het overzicht