Ypsilon

Ypsilon is de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose en telt ruim 7000 leden. Zij is actief op het gebied van ondersteuning en zelfhulp. Ook behartigt zij de belangen van de leden, zowel individueel als collectief. Voorlichting naar alle partijen en betrokkenen is een belangrijk deel van het takenpakket. De vereniging kan haar activiteiten verrichten dankzij de contributie van leden, geld van donateurs, subsidie van het ministerie van VWS en projectgelden uit diverse fondsen en van sponsors.

Met 7000 leden en veel aandacht voor werving gaat het om relevante informatie en de registratie daarvan. Tim kan als geen ander al die informatie met elkaar verbinden

Bert Stavenuiter, Directeur Ypsilon

Gebruikte toepassingen

Ypsilon gebruikt de volgende Tim applicaties:

Tim maakt werven makkelijker

Tien mensen werken er op kantoor van Ypsilon in Voorburg. ‘Maar het echte hart van de vereniging bestaat uit de ruim 300 vrijwilligers overal in het land’. Aan het woord is directeur Bert Stavenuiter, al 15 jaar actief bij deze belangenvereniging voor familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. Ruim 7000 leden heeft Ypsilon, die allemaal contributie betalen, adviezen ontvangen, een tijdschrift thuisgestuurd krijgen, producten bestellen en informatie vragen. ‘Al deze ‘contactmomenten’ willen we natuurlijk graag goed administreren. Voor een vereniging als de onze zijn donateurs en leden cruciaal. Zij betalen voor een groot deel onze activiteiten. Op deze relatie moet je dus zeer zuinig zijn en deze goed onderhouden. Daarnaast zijn we actief bezig met het werven van nieuwe leden en donateurs. We zijn een slagvaardige organisatie, met grote ambities. Daar hoort natuurlijk ook professionele ondersteuning bij. En daar kwam Tim om de hoek kijken.

Een nacht ijs

Bert Stavenuiter is bij de keuze van een nieuw softwaresysteem niet over een nacht ijs gegaan. ‘Nee dat heeft een klein jaar geduurd’, lacht hij. ‘Ik had een uitgebreid wensen- en eisenlijstje. We werkten voorheen met een databaseprogramma, eigenlijk een gedigitaliseerde kaartenbak. Maar we wilden meer aandacht voor het werven van leden en donateurs. Dat begint met goede contactinformatie. Dat is de basis van werving. Ik heb wel veertig programma’s bekeken. Ja, het is een investering voor jaren, dus ik heb er goed over nagedacht. En Tim sprong eruit. Een eigen-wijze manier van doen… Tim kan meer dan de meeste anderen en kan het ook beter. Contacthistorie is voor ons belangrijk. Dat was een cruciaal punt bij mijn zoektocht. Tim blinkt hierin uit. Daarnaast maken we voor de financiële administratie gebruik van Accountview. De uitwisseling tussen deze twee is goed, dat is een echt pluspunt. Ypsilon is altijd op zoek naar zaken die beter kunnen. Dat herken ik in de stijl van Tim. Tim blijft zich ontwikkelen en groeit. Past zich aan en anticipeert op de toekomst. Onze specifieke vragen, wensen en eisen zijn verwerkt in de nieuwere versies. De combinatie ledenadministratie en Tim was nieuw. Dus het was voor ons beiden wennen. Het duurde bijna een jaar voor ik Tim echt had leren kennen. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Dat brengt ook een nadeel met zich mee. Deze veelzijdigheid wedijvert met de gebruiksvriendelijkheid. Hoe meer een product kan, hoe lastiger vaak te gebruiken. Maar we hebben ons als organisatie verbonden aan Tim. Wij zien de komst van Tim als een cruciale stap in onze professionalisering.

Voldoende werk

7000 leden betekent zeer veel contactmomenten. Een vereniging als de onze heeft ook veel relaties met derden. Overheid, hulpverlening, subsidiegevers, farmaceuten, media en ga zo maar door. En daarnaast natuurlijk ook alle potentiële leden en donateurs. Een op de vijftig mensen, zo is de schatting, krijgt in zijn leven zelf te maken met schizofrenie of een psychose. Dus alle familieleden en betrokkenen van deze patiënten zijn onze doelgroep als je praat over werving. Dus daar ligt nog voldoende werk. Tim helpt ons deze groep in kaart te brengen. Ook de bestaande relaties vragen een persoonlijke benadering. De administratie van onze leden is behoorlijk complex. We kennen leden en steunleden, we kennen meerdere soorten lidmaatschappen, sommige leden betalen contributie naar draagkracht er zijn soms meerdere leden op een adres, sommige relaties ontvangen alleen het tijdschrift, anderen willen alle post in een blanco envelop omdat ze bang zijn dat schizofrenie direct een stempel drukt. We willen de contributie automatisch berekend hebben, direct zien onder welke afdeling en kiesdistrict een lid valt. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van aspecten waarbij Tim het voor ons makkelijker maakt. En dat is wat je wilt. Iemand die structuur aanbrengt, orde en duidelijkheid schept in een enorm woud aan informatie. En vooral ook zorgt dat deze data weer makkelijk tevoorschijn te toveren is. Want opbergen kan iedereen. Maar het snel weer terugvinden is een tweede…

« Terug naar het overzicht