Projectresultaat

Tim verzamelt, ontsluit en combineert uw projectdata op een unieke manier. Cruciale informatie, getransformeerd tot kennis, altijd doeltreffend gepresenteerd in een passende context op elke locatie waar u die nodig heeft.

Tim helpt u bij het efficiënter inzetten van uw resources, door onder andere optimalisering van de samenwerking en beheersing van uw projectkosten.

 

Lean & mean projectmanagement

De wereld versnelt, er komt meer informatie op ons af en uw klanten verwachten up to date en betrouwbare informatie. Tim geeft u inzicht in al uw projectdata, centraal op één plek, op zowel laptop, smartphone als tablet. Hierdoor hebt u altijd inzicht in de status van uw lopende projecten, waar dan ook ter wereld. U voorziet uw klanten direct van accurate informatie en blijft in controle.

 

Samenwerken aan succes

Het succes van een project staat of valt met juiste samenwerking en communicatie, zowel intern als extern. Tim beschikt over alle gereedschappen om deze samenwerking en communicatie te optimaliseren. Zo werk je in Tim samen met je collega’s voor verkoop, uitvoering en administratie. Deze vorm van samenwerking en informatiedeling zorgt ervoor dat iedereen over actuele informatie en juiste kennis beschikt.

 

Tijdbesparing door korte communicatielijnen en efficiënte bedrijfsprocessen

Tijd is geld, Tim bespaart u tijd door afdelingsprocessen direct in elkaar door te laten vloeien. Zo vereenvoudigt u de overdracht van verkoop naar projectuitvoer en is een vraag voor de serviceafdeling eenvoudig uitgezet. Niet alleen communicatie van de vraag maar ook de juiste context wordt meegegeven. Dit optimaliseert de interne communicatie en uw informatiestroom.

 

Uw organisatie verbeteren door te sturen op financiële feiten

Tim biedt inzicht in lopende projecten door de werkelijke financiële situatie af te spiegelen tegen de gebudgetteerde uren en inkoopkosten. Globaal of op detailniveau per fase, medewerker of taak. Nuttige informatie gedurende de looptijd van een project en van essentiële waarde voor de toekomst. Analyseer uw projecten om trends in uw organisatie te ontdekken en uw prestaties nog verder te verbeteren.

 

Kwaliteitsborging door de inzet van bewezen projectmanagement methodologie

Bij complexe projecten draait het niet alleen om tijd en planning maar ook om factoren als risico’s, leerpunten, afhankelijkheden en kritische succesfactoren. Door integratie van Prince II binnen uw projectorganisatie vergroot u de grip op deze projecten en ondervangt u in een vroegtijdig stadium zaken zoals de afhankelijkheden en risico’s van een project. Omdat Tim ook volgens Prince II kan werken heeft u meer grip…, meer resultaat.